Дәўлен Айтмуратов шығармалары
24.02.2019 19:52

«Қосықлар ҳәм тымсаллар» (1960)

 

Ләмсер атшабар

Пышық ерли-зайыплылықта

Табанбалық ҳәм тыраншабақ

Қораз қыял үстинде

Асқабақ ҳәм секерпара

Бийкештиң сораўы

Ақсар ҳәм қаңбақ

 

«Ағар дәрйа» (1965)

 

Ўатан

Қарақалпақстан (таяр)

Көкирегим нени тилейди

Аңларсаң ба? (таяр)

Ойлар (М.Ю.Лермонтовтан)

Мен сүйермен (таяр)

Таў үстиниң қосығы (таяр)

Әрман (таяр)

Ушқын, жаным мениң, ушқын!

 

«Тымсаллар» (1974)

 

Ҳайўанлардың сүўретке түсиўи

Ийт

 

«Мен шынлықты сүйдим, олсыз ҳешнәрседе қәдир йоқ» (1988)

 

Перийзат

 

«Таңламалы шығармалары ҳәм аўдармалары» (1995)

 

Адам яман болар ақылы кемликтен

 

Add comment


Security code
Refresh